کولیوس

رنو کولیوس روغن موتور و گیربکس اتوماتیک

رنو کولیوس ، کولیوس ، KOLEOS؛ در سایت اویل بست ، تیم مجله اینترنتی اویل یست ؛ طی رسالت آگاه سازی و سپس خرید محصولات روانکاری خودرویی مثل انواع روغن موتور و روغن گیربکس دستی و گیربکس اتوماتیک و سبد … ادامه مطلب
0 نظرات

رنو داستر روغن موتور و گیربکس اتوماتیک

رنو داستر ، DUSTER ؛ در سایت اویل بست ، تیم مجله اینترنتی اویل یست ؛ طی رسالت آگاه سازی و سپس خرید محصولات روانکاری خودرویی برای اکثر خودروهای پر تیراژ و پرطرفدار داخلی و وارداتی تحلیل جامع ارائه نموده … ادامه مطلب
0 نظرات
کپچر ، رنو کپچر ،RENAULT CAPTUR

رنو کپچر روغن موتور و گیربکس اتوماتیک

CAPTUR ، کپچر ، رنو کپچر ، RENAULT CAPTUR ؛ در سایت اویل بست ، تیم مجله اینترنتی اویل یست ؛ طی رسالت آگاه سازی و سپس خرید محصولات روانکاری خودرویی برای اکثر خودروهای پر تیراژ و پرطرفدار داخلی و … ادامه مطلب
0 نظرات
تلیسمان

تلیسمان روغن موتور و گیربکس اتوماتیک

TALISMAN ، تلیسمان ، رنو تلیسمان ؛ در سایت اویل بست ، تیم مجله اینترنتی اویل یست ؛ طی رسالت آگاه سازی و سپس خرید محصولات روانکاری خودرویی برای اکثر خودروهای پر تیراژ و پرطرفدار داخلی و وارداتی تحلیل جامع … ادامه مطلب
6 نظرات
مناسب ترین روغن موتور برای تندر 90

تندر 90 و بهترین روغن موتور L 90

بهترین روغن موتور برای تندر 90 برای آب و هوای ایران استفاده از روغن با سطح کیفیت 10W40 است البته برای نقاط سردسیر استفاده از 5W40 نیز توصیه می شود.

2 نظرات