پاک کننده سیستم سوخت

هیچ محصولی یافت نشد.

پاک کننده سیستم سوخت یک افزودنی سوخت طراحی شده برای تمیز کردن و نگهداری سیستم های سوخت موتور است.
Motortune Superclean می تواند کلیه عملکرد موتورهای قدیمی و جدید را بهبود بخشد و باعث کاهش ساختاری درون کاربوت ها و انژکتورها شود.
این محصول از خوردگی در مخازن سوخت و سیستم سوخت، اتاق های احتراق دی کک، سوپاپ ها و منیفولد های تمیز و بنادر جلوگیری می کند.

پاکیزگی بهبود یافته باعث موارد زیر می شود:
1) کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
2) کاهش مصرف سوخت
3)افزایش قدرت موتور