روغن گیربکس دستی

روغن گیربکس دستی یا همان Manual gearbox بر اساس مقدار گرانروی و سطح کیفیت دسته بندی می شوند.
مقدار گرانروی یا ویسکوزیته بر اساس شاخص SAE و سطح کیفیت بر اساس API درجه بندی می شود.
برای انتخاب بهترین روغن واسکازین مناسب اتومبیل خود، بهتر است قبل از خرید ابتدا به دفترچه راهنمای اتومبیل خود مراجعه کنید تا مناسبترین نوع روغن گیربکس را برای اتومبیل خود بیابید.

روغنهای دنده در خودروهای گیربکسهای غیر اتوماتیک اغلب به مراتب حجم کمتر از روغن گیربکسهای اتوماتیک استفاده می شوند.

روغنهای دنده نیز باید مثل روغن موتور تعویض شود و اصلا روغن دنده ایی که نیاز به تعویض شدن نداشته باشد وجود ندارد.

کیلومتر کارکرد هر روغن گیربکس دستی از 20 الی 30 هزار کیلومتر می باشد.

انواع متداول آن عبارتند از:

  • 85W90
  • 75W80
  • 85W140
  • 75W90