روغن نیمه سنتتیک

روغن نیمه سنتتیک semi-synthetic ترکیبی از روغن پایه های معدنی و سنتتیک می باشد.
روغن های نیمه سنتتیک مخلوطی است از روغن سنتتيک و مينرال، اين نوع روغن کيفيت روغنهای سنتتيک را ندارد اما در شرايط سخت ؛ نظير دماهای بالا و يا بار زياد عملکرد بهتری نسبت به نوع مينرال داراست.

برای آگاهی از اينکه کداميک از روغنهای فوق برای خودروی شما مناسب است ، بهترين منبع دفترچه راهنمای خودرو يا برچسبهای داخل محفظه موتور می باشد .

اما در مقابل استفاده از روغنهای سنتتيک يا نيمه سنتتيک برای موتورهايی که برای استفاده از نوع مينرال طراحی شده اند با تمهيدات خاصی ، از نظر توليد کنندگان روغنهای سنتتيک بلا مانع است .

اما بسياری از متخصصين بدلايلی اين کار را نيز اشتباه و مضر می دانند.

ممکن است هر يک از انواع مختلف روغنهای سنتتيک با توجه به فرمول شيميايی ، قابليت تطابق با برخی انواع لاستيکها و الاستومرها را نداشته و با آن فرمول روغن سازگار نباشد.