روغن موتور 20W50 روغنی است که برای روانکاری خودرو های با طراحی موتور جدید که این سطح کیفیت اتوماتیک برای آن ها توصیه شده، پیشنهاد می شود.

روغن موتور اتوماتیک یا چهار فصل چیست؟

عدد سمت چپ W معیاری از گرانروی روغن در دمای پایین و عدد سمت راست ، گرانروی در دمای بالای را نشان می‌ دهندمثل روغن 20W50 . این روغن ها به علت داشتن مواد افزودنی خاص در سرما یعنی هنگام استارت موتور ، مانند روغن سبک (مثلا 10 SAE یا 20 SAE) هستند.

به این دلیل موتور خودرو با استفاده از روغن موتورهای پهار فصل یا اتوماتیک به راحتی روشن می‌ شود. فقط در این صورت روغن به سرعت به تمام قسمت های موتور می‌ رسد و روغن کاری قطعات را به خوبی انجام می‌ دهد. ضمنا با گرم شدن موتور افت گرانروی روغن ، کمتر از افت گرانروی روغن های تک درجه ای (30 SAE یا 50 SAE) خواهد بود به این ترتیب حتی در گرم ترین شرایط ، لایه از روغن (روغن چنددرجه ای) بین قطعات باقی می‌ ماند و به خوبی آنها را از یکدیگر جدا نگه می‌ درد. یعنی در مجموع می‌ توان گفت که محدوده دمایی کاربرد روغن های چند درجه ای وسیع تر است.

از برخی ویژگی های آن به موارد زیر اشاره می گردد :
1)مقاومت در برابر اکسیداسیون بسیار خوب و در نتیجه کاهش تولید لجن و رسوب
2)قدرت روانکاری عالی و محافظت از قطعات در برابر سایش
3)قابلیت کارکرد در گستره وسیع دمایی
4)محافظت از قطعات در برابر خوردگی و زنگ زدگی