فول سنتتیک
5W30 SN PLUS
روغن موتور آیسین 5W30 پنج لیتری
AISIN-TOYOTA
روغن موتور آیسین 5W30 پنج لیتری
روغن موتور آیسین 5W30 پنج لیتری
AISIN-TOYOTA
روغن موتور آیسین 5W30 پنج لیتری

روغن موتور آیسین 5W30 – پنج لیتریAISIN 5W30 5L


1,469,000 تومان

ناموجود

AISIN 5W30-SN PLUS

روغن موتور آیسین 5W30 با سطح کیفیت +SN و به صورت تمام سنتتیک می باشد. این روغن را می توان برای خودروهای توربو شارژ نیز استفاده نمود.

 مناسب برای انواع خودروهایی که برای آنها  5W30 توصیه شده است.