ویژگی ها :

  • کارکرد 10 هزار کیلومتر
  • پایداری در برابر اکسیداسیون
  • حفاظت فوق العاده در برابر سایش  و روانکاری بسیار عالی
  • پایداری در برابر اکسیداسیون  و کنترل آلودگی های محیطی و قدرت پاک کنندگی عالی
  • پایداری حرارتی بسیار بالا به جهت تمام سنتتیک بودن روغن و عدم استفاده از روغن های پایه نفتی