ویژگی ها :

  • حفاظت فوق العاده در برابر سایش و ورانکاری ایده آل
  • حداکثر کنترل آلاینده های موتور و لجن گذاری و پاکیزگی حداکثر موتور
  • تامین حداکثر شتاب و قدرت موتور و عملکرد عالی در شرایط پر فشار
  • تایید شده توسط خودروسازان اروپایی (بنز و بی ام و)